Berikut Daftar Dosen 

Prodi (S2) Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Universitas Ibn Khaldun Bogor:

Dewi Anggrayni, M.Si., PhD. 

(Universiti Kebangsaan Malaysia)

Nirwan Syafrin, M.A., PhD. 

(International Islamic University Malaysia)

Dr. Hasan Basri Tanjung, M.A. 

(Universitas Ibn Khaldun)

Dr. Buya Ibdalsyah, M.A. 

(International Islamic University Malaysia)

Indra Martian, PhD 

(Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia)